Žiadna blížiaca sa aktivita!

Klimáčik pre deti

 

 Pre prihlásenie dieťaťa kliknite na vybraný turnus vyššie, alebo na stránke Termíny športových týždňov

 

  

COVID-19 informácie:

Športové týždne budú organizované v súlade s nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva platnými v čase konania. 

 

Súvisiace dokumenty:

Prihláška 1. turnus - záväzná prihláška na stiahnutie.
Prihláška 2. turnus - záväzná prihláška na stiahnutie.
Prihláška 3. turnus - záväzná prihláška na stiahnutie.
Prihláška 4. turnus - záväzná prihláška na stiahnutie.
Pokyny, prehlásenie, súhlas - je potrebné odovzdať podpísané pri nástupe dieťaťa do tábora.

 

 

Bližšie informácie:

 0903 674 132

 www.sportovy-klub-klimatech.sk

 facebook.com/klimatechklub